Apple OS X 10.6 - Code signing - Installatie certificaat

Deze handleiding omschrijft de stappen die nodig zijn om een ondertekend Code Signing certificaat te importeren in Sleutelhangertoegang in Apple OS X 10.6.x (Snow Leopard) en klaar te zetten voor gebruik.
Let op: in verband met enkele onduidelijke problemen met Safari raden wij aan om de hele procedure te laten lopen via Sleutelhangertoegang, zoals omschreven in deze handleidingen.

  1. Navigeer naar onze website en log in op ons Control Panel.
  2. Klik vervolgens op tabblad Certificaten; hier moet uw Code Signing certificaat vermeld staan. 
  3. Klik op de Download-knop (het icoontje met de floppy) om het download-gedeelte te openen. Hier ziet u uw certificaat staan in X.509 formaat. 
  4. Rechtsklik (of control-klik) deze link en kies Opslaan Als… . Kies in het daaruitvloeiende venster een locatie om het certificaat (tijdelijk) op te slaan, bijvoorbeeld uw bureaublad. Klik op Opslaan.
  5. Open Finder en navigeer naar de plaats waar u het certificaat heeft opgeslagen, en dubbelklik hierop; hierdoor moet Sleutelhangertoegang automatisch opstarten en u vragen of het de bedoeling is om dit certificaat in de Sleutelhanger te importeren. Klik op OK.
  6. Open Sleutelhangertoegang en selecteer de opties inloggen en Alle onderdelen onder resp. de Sleutelhangers- en Categorie vensters aan de linkerzijde.
  7. In het rechtergedeelte treft u nu een overzicht van alle beschikbare certificaten. Er moeten hiertussen drie certificaten staan, onder de naam die u heeft opgegeven tijdens het aanmaken van uw certificaat. Een van deze zal het certificaat zelf zijn (te zien door te kijken onder kolom Soort, er moet hier Certificaat naast staan).
  8. Klik deze aan; bovenin het venster Sleutelhangertoegang moet nu een groen vinkje te zien zijn met de melding ernaast: dit certificaat is geldig.
  9. Indien dit het geval is, is de certificering gelukt en kunt u deze nu gaan gebruiken om uw code te ondertekenen.

NB: Wij raden met klem aan om een backup te maken van uw Private Key en uw certificaat. Zo kunt u bij problemen gemakkelijk uw certificaat terugzetten

point up