Foutmelding - Certificate installation was unsuccesful!

Wanneer u uw Code Signing Certificaat probeert op te halen en u krijgt de volgende melding:

Certificate installation was unsuccesful!
Error: -2146885628 Your certificate appears to be already installed


Betekent dit dat u het Code Signing Certificaat probeert te installeren op een andere machine dan waarvan u de aanvraag heeft gedaan. Probeer het Code Signing Certificaat niet op een andere machine te installeren zonder de private key. De private key wordt standaard opgeslagen als C:\mykey.pvk op de machine waarop u de aanvraag heeft gedaan.

point up