Uitleg Authenticode

Authenticode wordt momenteel gebruikt om 32-bit .exe, .cab, .ocx en .class bestanden te ondertekenen. In het bijzonder wanneer u bijvoorbeeld ActiveX controls wilt distribueren voor gebruik met Windows eindgebruikerapplicaties zoals Internet Explorer, Exchange, Outlook, eller Outlook Express. In deze gevallen is het aanbevolen om uw code te ondertekenen met Authenticode.

point up