Uitleg Authenticode

Authenticode wordt momenteel gebruikt om 32-bit .exe, .cab, .ocx en .class bestanden te ondertekenen. In het bijzonder wanneer u bijvoorbeeld ActiveX controls wilt distribueren voor gebruik met Windows eindgebruikerapplicaties zoals Internet Explorer, Exchange, Outlook, eller Outlook Express. In deze gevallen is het aanbevolen om uw code te ondertekenen met Authenticode.

SSLCheck

De SSLCheck controleert of je certificaat goed op je server is geïnstalleerd en of er mogelijke problemen zijn.