VBA signing Open office

Deze handleiding beschrijft wat nodig is om Microsoft Office 2000 & XP VBA macro's te ondertekenen met een Comodo Code Signing certificaat, en bevat ook een voorbeeld. Alle weblinks worden alleen gebruikt ter verduidelijking en zijn correct op het moment dat deze zijn uitgegeven. Het wordt aangeraden dat de gebruiker controleert of er nog updates beschikbaar zijn gekomen sinds de uitgave van dit document.

Vooraf is benodigd:

* Microsoft tool om PVK bestanden te importeren: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=F9992C94-B129-46BC-B240-414BDFF679A7&displaylang=en (pvkimprt.exe) 

* Uw code signing certificaat van Comodo (als PVK en SPC bestanden).

Voorbereiding:

Download het PVK import tool van Microsoft (pvkimport.exe)  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=F9992C94-B129-46BC-B240-414BDFF679A7&displaylang=en

<

Procedure:

a. Installeer pvkimport dat u heeft gedownload van Microsoft. Onhoudt de pads waar u dit heeft gnstalleerd (c:\codesign\). U kunt tevens uw certificaat/key bestanden kopiëren naar deze directory (mycert.spc & mykey.pvk).

b. Open een commando-prompt en verander het naar de map waar u pvkimport heeft gnstalleerd (c:\codesign\).

c. Combineer uw SPC en PVK certificaat/key bestanden die u heeft ontvangen in een PFX bestand met gebruik van pvkimport:

(c:\codesign> pvkimprt -import â��pfx c:\codesign\mycert.spc c:\codesign\mycert.pvk).  Dit zal een wizard starten. Kiesde volgendeopties:

- Yes

- Export the Private Key (aanvinken)

- Include all Certificates in Path if possible (aanvinken)

- Enable strong protection (vinkje verwijderen)

- Delete the private key if export is successful (vinkje verwijderen)

- Voer een wachtwoord in (Enter a password)

- Kies een locate (Choose a location)  (c:\firefoxext\mycert.pfx)

- Finish 

d. U kunt met gebruik van MMC controleren of de private key goed is gmporteerd, selecteer add/remove snap in en selecteer Certificates. Het openen van uw code signing certificaat geeft code signing gebruik weer en dat u in het bezit bent van de private key.

e. In uw Open Office 2.0 document, open de macro editor vanuit het Tools > Macro menu en genereer uw macro.

f. Om de document macro te ondertekenen, selecteer Digital Signature uit het Tools > Macro menu.

g. Selecteer Add om het Select Certificate venster te openen.

h. Selecteer uw code signing certificaat en klik op OK om uw document macro te ondertekenen. 

i. Klik weer op OK. Uw document macro is digitaal ondertekend.

point up