Installatie Code Signing Certificaat of E-mail Certificaat

Deze handleiding beschrijft de installatie van een code signing of client (e-mail) certificaat.

Ophalen certificaat met pick-up link

Nadat de validatie heeft plaatsgevonden wordt de pick-up link verstuurd naar het e-mailadres opgegeven tijdens het indienen van de aanvraag. Deze link bevat een unieke code waarmee het juiste certificaat wordt opgehaald en aan de eerder aangemaakte Private Key wordt gekoppeld. De link moet op worden gehaald op dezelfde computer en in dezelfde browser als waarmee de bestelling is gedaan. Alleen op deze manier wordt het certificaat automatisch gekoppeld met de Private Key. Na het openen toont de browser een scherm met de melding dat de installatie is gelukt. Hoe het certificaat is geïnstalleerd, hangt af van de gebruikte browser:

Windows

Bij gebruik van IE voor het installeren van het certificaat, is het certificaat ook direct beschikbaar onder de Personal Certificate Store van het Computer Account in de MMC. Firefox installeert het certificaat alleen in de browser.

Mac

Bij gebruik van Safari voor het installeren van het certificaat, download je het collectccc.p7s bestand door de pick-up link te openen. Ga naar "Sleutelhangertoegang > Archief > Importeer onderdelen..." en selecteer het p7s bestand. Deze wordt nu automatisch gekoppeld aan de Private Key. Firefox installeert het certificaat alleen in de browser.

Exporteren certificaat naar PFX/P12 formaat

Een PFX bestand bevat naast het certificaat ook de private key. Het gratis heruitgeven van een digitale handtekening is niet mogelijk, maak daarom na de installatie een back-up van het certificaat in PFX/P12 formaat. Daarnaast vragen sommige applicaties om dit formaat.

FireFox

  • Ga naar Options > Privacy & Security > View Certificates > Your Certificates
  • Open de Your Certificates tab, selecteer het certificaat en klik op create back-up. Je kunt nu het certificaat downloaden in PFX/P12 formaat.

Chrome

  • Ga naar Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven... > Certificaten beheren
  • Selecteer het certificaat in de tab persoonlijke certificaten en exporteer deze naar PFX/P12 formaat.

Safari (Mac)

  • Open de applicatie Sleutelhanger beheer uit de map Hulpprogramma's en selecteer de login keychain.
  • Selecteer het certificaat en exporteer deze naar PFX/P12 formaat.

Internet Explorer

  • Ga naar Internet Opties > Inhoud > Certificaten
  • Selecteer het certificaat onder in de tab persoonlijke certificaten en exporteer deze naar PFX/P12 formaat.

Het certificaat installeren

Wanneer het PFX bestand is aangemaakt, kunt je een van onze handleidingen gebruiken als hulp voor de installatie. Je kunt hier je e-mail programma opzoeken:

point up