Foutmelding - Failed to create the PKCS 12 backup file for unknown reasons

Bij het exporteren van een private key en certificaat vanuit de Firefox Certificate Store kan de volgende foutmelding verschijnen:

Certificate Manager: Alert: Failed to create the PKCS #12 backup file for unknown reasons.

Deze foutmelding kan zich voordoen wanneer de Torbutton-addon geïnstalleerd is onder Firefox. Om dit probleem te verhelpen, deactiveer de Torbutton-plugin:

  1. Ga naar menu Tools > Addons
  2. Klik op Extensions
  3. Klik naast de Torbutton extension op Disable.
point up