Foutmelding - Failed to create the PKCS 12 backup file for unknown reasons

Bij het exporteren van een private key en certificaat vanuit de Firefox Certificate Store kan de volgende foutmelding verschijnen:

Certificate Manager: Alert: Failed to create the PKCS #12 backup file for unknown reasons.

Deze foutmelding kan zich voordoen wanneer de Torbutton-addon geïnstalleerd is onder Firefox. Om dit probleem te verhelpen, deactiveer de Torbutton-plugin:

  1. Ga naar menu Tools > Addons
  2. Klik op Extensions
  3. Klik naast de Torbutton extension op Disable.

SSLCheck

De SSLCheck controleert of je certificaat goed op je server is geïnstalleerd en of er mogelijke problemen zijn.