Mozilla Thunderbird OSX - Installatie en gebruik Digitale Handtekening

Zodra het certificaat gereed is, wordt er een e-mail verzonden met een link naar het download-gedeelte van de SSL Certificaten website. Hier is een knop te vinden waarmee het certificaat kan worden gedownload. Wanneer het certificaat is gedownload is het vervolgens te installeren door erop te dubbelklikken: Sleutelhangertoegang zal opstarten en vragen of het certificaat moet worden geïnstalleerd. Door op ja te klikken wordt de installatie afgerond.

Digitale handtekeningen worden als SHA-2 certificaat geleverd, om hiermee te ondertekenen heb je Thunderbird versie 38 of hoger nodig.

Digitale Handtekening koppelen aan Mozilla Thunderbird

 1. Open Thunderbird en ga naar menu Extra Accountinstellingen.
 2. Klik onder het account waarvoor de digitale handtekening is aangevraagd op Beveiliging.
 3. Klik onder het kopje Digitaal Ondertekenen op Selecteren...
 4. Kies uit het pulldownmenu naast Certificaat: de digitale handtekening en controleer dat het e-mailadres overeenkomt en klik op OK.
 5. Er wordt gevraagd of de digitale handtekening ook moet worden ingesteld zodat anderen het kunnen gebruiken om gecodeerde berichten te versturen. Klik op Ja.
 6. Zet een vinkje naast Berichten (standaard) digitaal ondertekenen en klik op OK. De digitale handtekening is nu gereed voor gebruik, en alle berichten worden standaard digitaal ondertekend.

Mozilla Thunderbird instellen om berichten te kunnen versleutelen

 1. Open Thunderbird en ga naar menu Extra Accountinstellingen.
 2. Klik onder het account waarvoor de digitale handtekening is aangevraagd op Beveiliging.
 3. Klik onder het kopje Versleuteling op Selecteren... .
 4. Kies uit het pulldownmenu naast Certificaat: de digitale handtekening en controleer of het e-mailadres overeenkomt. Klik vervolgens op OK.

Het is helaas niet mogelijk om het zo in te stellen dat berichten automatisch waar mogelijk worden gecodeerd - dit kan alleen per bericht handmatig worden ingesteld.

Om een bericht te kunnen coderen is het e-mail certificaat van de geadresseerde vereist: de geadresseerde moet reeds beschikken over een digitale handtekening, en moet naar de verzender een digitaal ondertekende e-mail hebben verzonden. Wanneer de verzender het e-mailadres van de geadresseerde heeft toegevoegd als  als contactpersoon aan het adresboek, wordt ook automatisch de digitale handtekening van die persoon opgeslagen. Vanaf dat moment kan het gebruikt worden om gecodeerde berichten te verzenden.

Een e-mail bericht versleutelen

 1. Open een nieuw e-mailbericht.
 2. Klik bovenin op het pulldownmenu bij Beveiliging en kies de optie Dit bericht versleutelen. Het bericht wordt nu gecodeerd bij het verzenden, en kan alleen gelezen worden door de geadresseerde.

Controleren of de Digitale Handtekening is geïnstalleerd

Er kan met Sleutelhangertoegang worden nagekeken of de digitale handtekening juist is geïnstalleerd:

 1. Open Finder en ga naar Programma'sHulpprogramma's en dubbelklik op Sleutelhangertoegang.
 2. Klik in het linkerpanel op Certificaten. Er verschijnt in het rechterpanel een overzicht met alle geïnstalleerde certificaten.
 3. Dubbelklik op het te controleren certificaat om de details in te zien. Indien er een groen vinkje bovenin staat is het certificaat geldig. Hier is ook het e-mailadres van het certificaat te controleren onder het kopje Details.
point up