Foutmelding - Bedrijfsnaam ontbreekt bij aanvragen Zakelijke Digitale Handtekening

Wanneer er vanuit OSX via Safari (of met een CSR dat is aangemaakt met Sleutelhanger) wordt getracht een Zakelijke Digitale Handtekening aan te vragen op onze site, verschijnt er de foutmelding dat de bedrijfsnaam niet is ingevuld.

Dit probleem wordt veroorzaakt doordat Sleutelhanger niet de mogelijkheid geeft om bedrijfsgegevens op te nemen in een CSR voor een zakelijke digitale handtekening. Hieronder worden twee manieren aangeboden om dit probleem te omzeilen.

Certificaat aanvragen met Firefox

Doordat Firefox een eigen Certificate Store heeft, is het mogelijk om het certificaat eerst met Firefox aan te vragen en te installeren, en het daarna over te zetten naar OSX:

 1. Navigeer met Firefox naar onze website en bestel de Zakelijke Digitale Handtekening. Laat Firefox hiervoor de CSR (automatisch) aanmaken.
 2. Importeer het door ons teruggezonden certificaat (handtekening) in Firefox:
  • Open Firefox en ga naar Menu Firefox en klik op Voorkeuren.
  • Klik op tabblad Geavanceerd en daarbinnen op Encryptie.
  • Klik op de knop Certificaten Bekijken en klik op tabblad Uw Certificaten.
  • Klik op Importeren... en kies het door ons toegezonden bestand met de digitale handtekening. Klik vervolgens op Openen.
  Het certificaat is nu geïmporteerd in Firefox.
 3. Exporteer de handtekening samen met de Private Key vanuit Firefox:
  • Klik in hetzelfde venster als hiervoor op uw certificaat en klik op de knop Reservekopie maken.
   Let op: indien er meerdere certificaten staan kan het lastig zijn de juiste te kiezen. Klik in dit geval de certificaten aan en klik op Bekijken.... Het e-mailadres waarvoor het is aangevraagd is onder tabblad Details te vinden door het veld Subject aan te klikken.
  • Geef een naam op voor het opgeslagen certificaat (bijvoorbeeldhet e-mailadres waarvoor het is besteld) en sla het op op het bureaublad. Sluit de Firefox-vensters.
  • Geef een wachtwoord op om het bestand te beveiligen (verplicht).
 4. Installeer de handtekening in Sleutelhanger door erop te dubbelklikken en geef het wachtwoord op. Het certificaat is nu beschikbaar binnen OSX; het op het bureaublad opgeslagen bestand kan worden bewaard om te herstellen bij bijvoorbeeld een computercrash, of om de handtekening op een andere computer te installeren.
  Let op: Mailprogramma's dienen opnieuw te worden opgestart voordat het certificaat daar beschikbaar is.

Certificaat aanvragen vanaf een andere computer

Het is ook mogelijk om de handtekening aan te vragen en te installeren op een andere computer, en daarna deze te exporteren en weer te importeren onder OSX. Zie hiervoor de handleidingen in onze knowledgebase.

point up