OSX - Certificaat en Private Key overzetten vanuit de Firefox certificate store

Indien de digitale handtekening is besteld en is opgehaald met Firefox, dan wordt het certificaat opgeslagen in de certificate store van Firefox en niet die van OSX. Dit is te verhelpen door het certificaat samen met de private key te exporteren uit Firefox en weer te importeren in OSX Sleutelhangertoegang.

Certificaat exporteren vanuit Firefox

  1. Open Firefox en ga naar menu Firefox → Voorkeuren/Preferences. 
  2. Klik op tabblad Geavanceerd en vervolgens op Bekijk certificaten.
  3. Selecteer de Digitale Handtekening uit de lijst onder Persoonlijke Certificaten. (Om te controleren of het de juiste is kan op Bekijken... en daarna op Details worden geklikt; door vervolgens te klikken op Subject in de lijst met certificaatvelden wordt het e-mailadres vertoond.)
  4. Klik op Exporteren... .
  5. Geef een bestandsnaam op en kies de locatie waar de digitale handtekening wordt opgeslagen, en klik op Opslaan.
  6. Geef een wachtwoord op om het bestand te beveiligen en noteer deze; het wachtwoord is zo weer nodig bij het importeren van het certificaat in OSX.
  7. Klik op OK. Het certificaat is opgeslagen.

Certificaat importeren in OSX

  1. Dubbelklik op het net opgeslagen bestand. Sleutelhangertoegang wordt geopend en vraagt gelijk om het wachtwoord.
  2. Voer het wachtwoord in wat is opgegeven tijdens het exporteren en klik op OK. Het certificaat is nu geïmporteerd en kan worden gekoppeld aan het e-mailprogramma. Voor de meestgebruikte e-mail clients zijn hiervoor handleidingen te vinden in de Knowledgebase.
point up