Private Key Koppelen

Het kan voorkomen dat uw certificaat niet automatisch wordt gekoppeld met uw private key. In deze handleiding leggen wij uit hoe u dit zelf alsnog kunt doen, met gebruik van Certutil.

Om de bestaande private key toe te wijzen aan een nieuw certificaat, dient u de Microsoft Windows Server 2003 versie van certutil.exe te gebruiken. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Log in op de computer waarop de CSR is aangemaakt, met gebruik van een account met administratieve bevoegdheden.

 2. Klik op Start, klik op Run, typ mmc, en klik daarna op OK.

 3. In het File menu, klik op Add/Remove Snap-in.

 4. In het Add/Remove Snap-in dialoogvenster, klik op Add.

 5. Klik op Certificates, en klik daarna op Add.

 6. In het Certificates snap-in dialoogvenster, klik op Current User, en klik daarna op Next.

 7. Klik op Close, en klik daarna op OK.

 8. In het Certificates snap-in dialoogvenster, vouw Certificates uit, rechter-klik op de Personal map, ga met de muis naar All Tasks, en klik op Import.

 9. Op de Welcome to the Certificate Import Wizard page, klik op Next.

 10. Op de File to Import pagina, klik op Browse.

 11. In het Open dialoogvenster, klik op het nieuwe certificaat, klik op Open, en klik daarna op Next.

 12. Op de Certificate Store pagina, klik op Place all certificates in the following store, en klik op Browse.

 13. In het Select Certificate Store dialoogvenster, klik op Personal, klik op OK, klik op Next, en klik daarna op Finish.

 14. In de Certificates snap-in, dubbelklik op het geimporteerde certificaat dat zich bevindt in de Personal map.

 15. In het Certificate dialoogvenster, klik op de Details tab.

 16. Klik op Serial Number in de Field kolom van de Details tab, markeer het serienummer en noteer het serienummer.

 17. Klik op Start, klik op Run, typ cmd, en klik daarna op OK.

 18. Bij de commandoregel, typ het volgende: certutil -user -repairstore my "serienummer" (Serienummer is het serienummer van stap 16). In de Certificates snap-in, rechter-klik op Certificates, en klik daarna op Refresh.

 19. Het certificaat heeft nu een bijbehorende private key.

point up